Нормативні посилання

07.11.2016

 • ГСТУ 78.11.001-98 Укріплення об’єктів, що охороняються за допомогою пультів централізованого спостереження Державної служби охорони. Загальні технічні вимоги.
 • ДСТУ 3892-99 Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об’єктів. Терміни та визначення.
 • ДСТУ 3960-2000 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та визначення.
 • ДСТУ 4012.1-2001 Засоби безпечного зберігання. Сховища, двері сховищ, сейфи і АТМ сейфи. Вимоги, класифікація та методи випробувань на тривкість до злому.
 • ДСТУ 4012.2-2001 Засоби безпечного зберігання. Депозитні системи. Вимоги, класифікація та методи випробувань на тривкість до злому.
 • ДСТУ 4012.3-2001 Засоби безпечного зберігання. Замки високої безпеки. Вимоги, класифікація та методи випробувань на опір до несанкціонованого відмикання.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. N 615 “Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності”.
 • Наказ МВС України від 23.08.2005 № 700 “Про затвердження Інструкції з організації охорони установ банків Державною службою охорони при МВС України”.
 • Наказ ГУДСО при МВС України від 08.10.2002 № 285 “Про затвердження типових договорів про спостереження за допомогою ПЦС ДСО за станом засобів тривожної сигналізації, що встановлені на об’єктах, які охороняються відомчою охороною або охоронними підприємствами за договорами”.
 • Постанова Правління Національного банку України від 17.09.2003     № 403 “Про затвердження Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України”.
 • Постанови Правління Національного банку України від 10.06.99          № 280 “Про затвердження Правил організації захисту електронних банківських документів”.

Нормативні посилання Ссылка на основную публикацию no-photo-9707556 logo-8887840

Оцените статью
Обучающие статьи