Особливості обладнання установ банків інженерно-технічними засобами посилення охорони

04.04.2017

 • Територію та приміщення установи банку залежно від характеру банківських операцій, що в ній проводяться, доцільно обладнувати такими інженерно-технічними засобами посилення охорони:
 • для нульової зони – периметровою огорожею, захисними кабінами, системами ТС або комплексами ТС тощо;
 • для першої зони – контрольно-пропускним обладнанням, системами ТС або комплексами ТС, захисними кабінами, пропускними тамбур-шлюзами, спеціальними дверима тощо;
 • для другої зони – системами ТС, контролювання доступу, ТВС, пропускними тамбур-шлюзами тощо;
 • для третьої зони – системами ТС або комплексами ТС, панцеровим склом тощо.

В установах банків зберігання цінностей повинно здійснюватись у сховищах цінностей або сейфах, що використовуються як сховища цінностей та встановлені у приміщеннях для розміщення сейфів з цінностями (далі – сховища цінностей). Дані сховища цінностей повинні мати сертифікат відповідності Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики відповідно до вимог ДСТУ 4012.1-2005 “Засоби безпечного зберігання. Сховища, двері сховищ, сейфи і АТМ сейфи. Вимоги, класифікація та методи випробувань на тривкість до злому”.

 • Структура комплексу інженерно-технічних засобів посилення охорони установи банку визначається міжвідомчою комісією та зазначається у акті обстеження установи банку, зважаючи на особливості розташування касових вузлів, інших службових приміщень, режим роботи установи, умови здійснення банківських операцій тощо.
 • Системи передачі сповіщень, приймально-контрольні прилади (далі – ПКП) мають бути розміщені в приміщеннях, що входять до зони відповідальності ДСО або Підприємства.
 • Сховища цінностей мають бути обладнані не менш ніж двома рубежами охоронної сигналізації.

Першим рубежем охоронної сигналізації блокуються безпосередньо вхідні двері сховищ цінностей на відчинення.

Другим рубежем охоронної сигналізації блокуються внутрішні об’єми приміщень, безпосередньо цінності (сейфи, шафи, стелажі) або підходи до них. З цією метою використовуються електронні сповіщувачі дуального типу з різним фізичним принципом дії (не менше двох одиниць).

Якщо в якості сховища цінностей використовується сейф, то:

— першим рубежем охоронної сигналізації блокуються безпосередньо двері кожного сейфа на відчинення;

— другим рубежем охоронної сигналізації блокується кожний сейф за допомогою сповіщувачів, що реагують на його руйнування ззовні.

Для першого та другого рубежів охоронної сигналізації мають використовуватись сповіщувачі з різними фізичними принципами дії.

 • Приміщення передсховищ блокуються оптико-електронними сповіщувачами. Двері передсховищ блокуються на відчинення, а за відсутності фізичної охорони ДСО – додатково на проломлювання.

Оглядовий коридор і простір між оболонкою сховища цінностей і огороджувальними будівельними конструкціями блокуються оптико-електронними сповіщувачами, які підключаються в рубіж охоронної сигналізації передсховища.

У разі відсутності оглядового коридору або простору із зовнішнього боку відповідної поверхні сховища цінностей зазначена поверхня блокується додатковим рубежем за допомогою сповіщувачів, що реагують на її руйнування (сейсмосповіщувачі тощо) ззовні. У цьому разі обов’язково блокуються відповідні стіни, стеля, підлога цього сховища.

 • В установах банків ручні сповіщувачі тривожної сигналізації мають встановлюватись біля дверей головного входу та запасних входів, у сховищах цінностей, передсховищах, приміщеннях для розміщення сейфів з цінностями, на робочих місцях касирів та охоронників, у скупках дорогоцінних металів і коштовностей, боксу інкасації, на шляху транспортування цінностей.

Ручні сповіщувачі тривожної сигналізації мають установлюватись у місцях непомітних для відвідувачів і забезпечувати зручність подавання сигналів тривоги в будь-яких ситуаціях. Означені сповіщувачі при будь-якому виді охорони повинні бути підключені під спостереження ПЦС.

Для дистанційної подачі сигналу “Тривога” охоронники обов’язково забезпечуються радіоканальними сповіщувачами тривожної сигналізації.

Шлейфи тривожної сигналізації установи банку мають виводитись на ПЦС без права зняття з охорони у підохоронний час.

 • Приміщення, де встановлено сервери, що містять бази даних електронних платіжних документів, і приміщення електронних архівів мають бути обладнані засобами інженерно-технічної укріпленості та не менш ніж двома рубежами охоронної сигналізації з підключенням кожного рубежу на окремі вічка (коди) ПЦС.
 • Для захисту приміщень і будівельних конструкцій в установах банків застосовуються технічні засоби охорони, що мають належні сертифікати, відповідності на право застосування їх в Україні та включені до Переліку технічних засобів, рекомендованих для організації охорони об’єктів і діяльності підрозділів охорони (категорії “А”).
 • За рішенням керівника установи банку та за погодженням з керівником підрозділу ДСО системами ТВС доцільно обладнувати такі зони безпеки та приміщення установи банку:
 • периметр території установи банку;
 • зону головного входу;
 • пожежні та запасні виходи;
 • операційний та касовий зали;
 • передсховища сховищ цінностей;
 • бокс інкасації та шлях транспортування валютних цінностей;
 • внутрішній двір та стоянку службового автотранспорту тощо.
  • Відеомонітори встановлюються на постах охорони. При комбінованому виді охорони сигнал від системи ТВС виводиться на пости охорони відповідно до зон відповідальності. Допускається вивід усіх сигналів на пост охорони ДСО.

Установлення системи ТВС для контролю за діями охоронника ДСО з боку керівництва установ банків забороняється.

Телекамери можуть обладнуватися сповіщувачами руху та пристроями інфрачервоного підсвічування.

Сигнали від телекамер можуть записуватись на відеореєструвальні пристрої.

 • Експлуатація систем ТС або комплексів ТС в установах банків не повинна перевищувати термінів, що встановлені технічним умовами, та документацією на ці прилади.

Термін експлуатації зазначених систем може бути подовжений після проведення регламентних робіт і у відповідності з актом комісії за участю установи банку, ДСО, Підприємства та виробника (у разі необхідності).

 Для своєчасного відновлення працездатності систем ТС або комплексів ТС за рахунок установи банку створюється обмінний фонд, що має становити не менше 10% від кількості встановлених пожежних сповіщувачів і 5% від кількості складників систем охоронної і тривож

Особливості обладнання установ банків інженерно-технічними засобами посилення охорони Ссылка на основную публикацию no-photo-7825854 logo-6459188

Оцените статью
Обучающие статьи
Adblock
detector