Особливості взаємодії підрозділів ДСО та Підприємств з питань організації охорони установ банків

3.1. З метою встановлення єдиного підходу до організації охорони об’єктів банківської системи, недопущення конкуренції та демпінгу цін регіональні керівники підрозділів ДСО та Підприємств у межах своєї компетенції забезпечують:

3.1.1. Спільну участь керівників територіальних підрозділів ДСО та Підприємств (їх уповноважених представників) у первинному обстеженні кредитно-фінансових установ, подальшому технічному нагляді за ходом їх облаштування і подальшому прийнятті під охорону.

3.1.2. Безперешкодне термінове надання Підприємством працівникам Департаменту та регіональних підрозділів ДСО, які відповідають за організацію охорони установ банків, інформації щодо:

  • кошторисної документації на обладнання системами ТС або комплексами ТС установ банків;
  • проектів договірних документів про охорону (спостереження тощо) установ банків або оформлені договірні документи;
  • спрацювань систем ТС або комплексів ТС, а за необхідності –  аудіозаписів ПЦС.

3.2. Виставлення постів фізичної охорони Підприємств на об’єктах банківської системи здійснювати тільки після попереднього узгодження з Департаментом шляхом направлення письмової інформації напередодні укладання договорів.

3.3. Для своєчасного оновлення інформації щодо організації охорони установ банків представникам регіональних підрозділів ДСО та Підприємств щомісячно проводити звірки наявних даних на об’єкти банківської системи. Проведену роботу оформляти актом довільної форми.

         3.4. Приймання установи банку під охорону підрозділами ДСО та Підприємства здійснюється на підставі п. 2.1 Інструкції.

3.5. Подальша робота підрозділів ДСО з питань прийняття установ банків під охорону проводиться у відповідності до пунктів 2.2–2.11 Інструкції, а Підприємства – 2.2–2.9 та 2.11 Інструкції.

         3.6. Відповідно до п 2.3 Інструкції для рецензування регіональним підрозділом ДСО надсилаються до Департаменту технічні завдання на виконання загальнобудівельної та спеціальної частин проекту будівництва й обладнання установи банку технічними засобами охорони (при подальшій її охороні ДСО або Підприємством), розроблена на їх підставі проектна документація і висновок довільної форми щодо відповідності направленої документації чинним нормативно-правовим актам України.

3.7. Умови та порядок переобладнання (дообладнання) системами ТС або комплексами ТС діючих установ банків, що перебувають під охороною підрозділів ДСО або Підприємств:

3.7.1. Підставою для здійснення організаційних заходів щодо переобладнання (дообладнання) системами ТС або комплексами ТС установ банків є лист керівника цієї установи на адресу Департаменту (при розташуванні установи банку в місті Києві), або регіонального підрозділу ДСО чи Підприємства з проханням здійснити обстеження.

3.7.2. При надходженні вищезазначеного листа на адресу Підприємства його копія в обов’язковому порядку надсилається до регіонального підрозділу ДСО.

3.8. Незначний обсяг робіт з переобладнання (дообладнання) системами ТС або комплексами ТС діючих установ банків виконується наступним чином:

3.8.1. Обстеження банківської установи проводиться відповідальними співробітниками підрозділу ДСО або Підприємства.

3.8.2. Заходи по погодженню змін до проектної (робочої) документації та прийняття в експлуатацію змонтованих систем ТС або комплексів ТС здійснюється підрозділами ДСО на договірних засадах з установою банку, а у разі відмови – з Підприємством.

3.8.3. Виконання зазначеного обсягу робіт дозволяється здійснювати підрозділам ДСО, Підприємствам за актами обстеження із зазначенням в них схеми блокування.

3.9. До незначних обсягів робіт відносяться:

  • довстановлення (без зміни схем блокування системами ТС або комплексами периметру: установи банку, внутрішніх приміщень касового вузла) сповіщувачів;
  • довстановлення (перенесення) ручних сповіщувачів тривожної сигналізації в існуючих межах касового вузла, приміщень з обмеженим доступом та офісних приміщень установи банку;
  • заміна моральнозастарілих сповіщувачів систем ТС або комплексів ТС поза межами касового вузла та приміщень з обмеженим доступом;
  • встановлення ручних сповіщувачів тривожної сигналізації в пунктах обміну валют;
  • обладнання системами ТС банкоматів, що встановлюються за межами установи банку.

3.10. Прийняття під охорону (спостереження) пунктів обміну валют, банкоматів, що встановлюються поза межами касових вузлів установ банків, проводиться у відповідності до пункту 3.8 даних Методичних рекомендацій.

Оцените статью
Обучающие статьи
Adblock
detector